Stichting Ariënsfonds

Stichting Ariënsfonds geeft mensen in acute noodsituaties een financiële bijdrage, zodat ze weer voldoende houvast hebben om op eigen kracht verder te gaan. Het t fonds is niet bedoeld voor structurele financiering. Het gaat wel om een overbrugging, in afwachting van een meer structurele oplossing.
De groep mensen die een beroep kunnen doen op het fonds is niet scherp afgebakend. Wel is het beperkt tot de inwoners van de gemeente Tilburg.

Meer informatie

Naam: Stichting Ariënsfonds

Wat: Noodhulp

Waar: Tilburg

Voor wie: Mensen die een in acute financiële noodsituatie verkeren.

Website: ariensfonds.nlArmoede Nieuwsbrief Wekelijks de Armoede Nieuwsbrief in je mailbox? Hierin vind je nieuws over armoedebestrijding, het voorkomen van schulden en slim omgaan met weinig geld. Meld je hier aan. Geen verplichtingen en helemaal gratis!