Social Store

Social Store heeft als doel om armoede en eenzaamheid terug te dringen. In de Store worden spreekuren, inloopmogelijkheden, activiteiten en diensten aangeboden voor praktisch en sociale support aan Ridderkerkers. Naast spreekuren biedt de Social Store ook noodpakketten, persoonlijke verzorgingsmiddelen waaronder menstruatieproducten en vakantietassen.

Meer informatie

Naam: Social Store

Wat: Kleding, Menstruatie-artikelen, Voedsel

Waar: Ridderkerk

Voor wie: Minima.

Website: social-store.nl