Sociaal Verhaal

Sociaal Verhaal heeft t als doelstelling het verlenen van rechtshulp bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Sociaal Verhaal streeft er naar om mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt bij te staan met gratis juridisch advies.

Sociaal Verhaal kijkt eerst of wij samen met jou de problemen voor je kunnen oplossen. Dit doen wij geheel gratis. In een enkel geval is het echter noodzakelijk dat er een externe rechtshulpverlener zoals een advocaat of een mediator wordt ingeschakeld en er gerechtelijke kosten gemaakt moeten worden om de problemen op te lossen. Dit kan dan vaak gratis omdat mensen die geen advocaat of mediator (conflictbemiddelaar) kunnen betalen, recht hebben op een vergoeding van deze kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of ‘toevoeging’. Sociaal Verhaal ziet erop toe dat dit ook gratis kan en dat er geen misbruik wordt gemaakt van jouw persoonlijke omstandigheden.

Meer informatie

Naam: Sociaal Verhaal

Wat: Advies

Waar: Landelijk

Voor wie: Mensen die door juridische of financiële problemen in hun primaire levensbehoeften worden belemmerd.

Website: sociaalverhaal.com/