Sociaal Fonds Amersfoort

Sociaal Fonds Amersfoort heeft als doel om snel financiële hulp bieden aan inwoners van Amersfoort die in een acute financiële noodsituatie zijn geraakt, waardoor ze even niet over voldoende middelen beschikken om hun eerste levensbehoefte te betalen. Daarnaast geeft het fonds incidentele financiële steun aan nieuwe initiatieven en projecten in de stad die bijdragen aan armoedepreventie en armoedebestrijding.

Meer informatie

Naam: Sociaal Fonds Amersfoort

Wat: Noodhulp

Waar: Amersfoort

Voor wie: Inwoners van Amersfoort die in een acute financiële noodsituatie zijn geraakt.

Website: sociaalfondsamersfoort.nl