Schudde-Theissens Fonds

Schudde-Theissens Fonds is er om mensen die in acute nood verkeren, financieel te ondersteunen. Uit het fonds kan een gift gedaan worden of een renteloze lening worden verstrekt. Op deze manier kan de cliënt boodschappen doen, huisraad aanschaffen, reparatiekosten betalen of heeft wat ademruimte bij het wachten op uitkering.
De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij alle andere mogelijkheden voor hulp onderzocht heeft en dat dit niet mogelijk bleek.

Meer informatie

Naam: Schudde-Theissens Fonds

Wat: Noodfonds

Waar: Het Hogeland

Voor wie: Mensen die in acute nood verkeren.

Website: vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl/noodfonds