Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO)

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO) is een fonds dat zich vanuit een protestants christelijke visie inzet voor doelgroepen en projecten zoals individuele hulpverlening, sociale projecten en preventie, te weten:

  • individuele hulpverlening aan personen die door ziekte en/of handicap in financiële problemen zijn geraakt.
  • sociale projecten ten behoeve van gehandicapten, zwerfjongeren, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden, verslaafden, etc.
  • preventie – projecten die sociale participatie van personen uit deze doelgroepen bevorderen.

Meer informatie

Naam: Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (RDO)

Wat: Noodhulp

Waar: Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfland, Middelburg, Rheden, Rhenen, Krimpenerwaard, Tiel, Tynaarlo en Utrecht.

Voor wie: Mensen in financiële problemen.

Website: rdo.nl