Provinciaal Groninger Studiefonds

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt bijdragen in de schoolkosten, studiekosten en reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een minimuminkomen die een opleiding (gaan) volgen.

Dit fonds vergoedt bijvoorbeeld de volledige reiskosten van mbo-leerlingen die meer dan 10 kilometer moeten reizen om in stad Groningen naar school te gaan. Voorwaarde is dat ze nog geen recht hebben op een OV-jaarkaart.

Het fonds er voor inwoners van de hele provincie Groningen, behalve voor inwoners van de gemeente Groningen.

Meer informatie

Naam: Provinciaal Groninger Studiefonds

Wat: Studie

Waar: Provincie Groningen

Voor wie: Inwoners van de provincie Groningen met een minimuminkomen die een opleiding (gaan) volgen.

Website: provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/studiefonds-2021/2022