Paul Verweel Sportfonds

Het Paul Verweel Sportfonds vindt dat alle jeugd in Utrecht moet kunnen sporten. Daarom kunnen kinderen met een U-pas bij het Paul Verweel Sportfonds een aanvraag doen om sportkleding en sportmateriaal aan te schaffen. Het fonds is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar die lid zijn bij een sportvereniging. Op deze manier wordt sporten voor iedereen toegankelijk!

Meer informatie

Naam: Paul Verweel Sportfonds

Wat: Sport

Waar: Utrecht

Voor wie: Kinderen en jongeren van 4 tot en met 17 jaar.

Website: paulverweelsportfonds.nl