Stichting Pape-Fonds

Stichting Pape-Fonds kan helpen bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden. Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.

Aanvragen ten behoeve van hulpverlening aan particulieren in financiële nood kunnen uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener, die verbonden is aan een instelling voor maatschappelijke dienstverlening of zorginstelling.

Meer informatie

Naam: Stichting Pape-Fonds

Wat: Noodhulp

Waar: Landelijk

Voor wie: Personen in kwetsbare omstandigheden

Website: papefonds.nl