Noodfonds Maassluis

Het Noodfonds Maassluis heeft als doel het bieden van noodhulp aan inwoners van Maassluis die een acute financiële nood hebben waarvoor geen andere voorziening beschikbaar is.

Het noodfonds is een samenwerkingsverband van drie Maassluise kerkgenootschappen, die het als hun roeping zien om de medemens in nood, de helpende hand te bieden. Het Noodfonds is sinds september 2018 een stichting met volledige rechtsbevoegdheid.

Meer informatie

Naam: Noodfonds Maassluis

Wat: Noodfonds

Waar: Maassluis

Voor wie: Medemens in nood.

Website: noodfondsmaassluis.nl