Noodfonds Ede

Noodfonds Ede is er voor diegenen die financieel kwetsbaar zijn.

Het noodfonds wil verzoeken snel kunnen afhandelen. Daarom moeten aanvragen door burgers samen met een hulpverlener worden ingediend. De hulpverlener kent de situatie en weet wat na de steun uit bijvoorbeeld het Noodfonds Ede het vervolgtraject zal worden. Noodhulp kan worden gegeven als er al een vervolgplan in beeld is. De financiële inbreng voor het fonds komt van de kerken, de gemeente Ede en fondsen. Maar ook bedrijven die staan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunnen het fonds steunen.

Meer informatie

Naam: Noodfonds Ede

Wat: Noodfonds

Waar: Ede.

Voor wie: Mensen die financieel kwetsbaar zijn.

Website: diaconaalplatformede.nl/ik-zoek-hulp