Lokale armoede- en schuldenprojecten blijken te werken

Laagdrempelige lokale armoede- en schuldenprojecten blijken te werken. Drie op de vier deelnemers aan zo’n project blijken er baat bij te hebben en zijn na afloop financieel zelfredzamer.

Laagdrempelig lokale armoede- en schuldenprojecten

Nationale-Nederlanden en Aegon hebben samen met het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam de afgelopen vijf jaar onderzoek gedaan naar de impact en het effect van lokale, informele armoede- en schuldenprojecten in zeven Nederlandse steden. Er is onderzoek gedaan in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Rotterdam en Zwolle. Het onderzoek was onderdeel van het programma Van Schulden naar Kansen, met als doel de financiële zelfredzaamheid van huishoudens te bevorderen.  

De belangrijkste conclusies


Aan het vijfjarige programma hebben ruim 18.500 mensen met schulden of met dreigende schulden deelgenomen. Er deden 4.835 mensen uit deze groep ook mee aan het onderzoek. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat:

  • Drie op de vier van deze respondenten zijn financieel zelfredzamer geworden.
  • Het aantal deelnemers met schulden daalde en nam hun zelfvertrouwen toe.
  • De positieve ontwikkelingen zijn het grootst bij diegenen met een schuld tot €3.000,-.
  • De Belastingdienst, zorgverzekeraars, vrienden en de bank de meest voorkomende schuldeisers zijn.
  • De projecten het effectiefst zijn bij groepen met eenduidige kenmerken, zoals vrouwen met dezelfde culturele achtergrond.
  • De grootste vooruitgang wordt geboekt bij deelnemers die bij de start van hun project weinig weten over financiële zaken of het minst vaardig zijn in bijvoorbeeld het ordenen van de administratie
  • Alleen projecten die specifiek gericht zijn op het genereren van inkomen, blijken effectief in het verhogen van het inkomen. Na deelname aan deze projecten stijgt het aantal deelnemers met een betaalde baan.

Bekijk hieronder de video over de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek.

Effectiviteit van lokale armoede- en schuldenprojecten

Overal in Nederland zijn ze te vinden. Projecten die helpen om de administratie op orde te krijgen, om om te gaan met papier- en geldzaken, Om beter te leren rekenen en je budget te beheren. Of initiatieven die mensen met schulden helpen met sollicitatietrainingen en het zoeken naar werk. Humanitas Thuisadminstratie biedt in diverse gemeenten deze hulp. Ook is er Schuldhulpmaatje en het Netwerk Thuisadministratie. Verder zijn er heel veel lokale initiatieven. Hier vind je er nog veel meer. Uit het onderzoek blijken deze kleine en laagdrempelige projecten ook echt zin te hebben. De deelnemers hebben er daadwerkelijk baat bij. Het gaat dan wel om mensen met relatief kleine schulden van niet meer dan €3000,-.

Grote schulden

Bij mensen met de grootste schulden was weinig vooruitgang te bespeuren. Dat komt omdat grote schulden veel complexer zijn om op te lossen en de informele projecten hebben die specifieke expertise vaak niet in huis. De professionele schuldhulpverlening heeft die expertise wel. Toch krijgt twee derde van de mensen met hoge schulden niet deze professionele hulp. Dat kan zijn omdat het vertrouwen in instanties laag is en de stap naar de gemeente groot.

Van Schulden Naar Kansen

Sinds 2008 maakt Stichting Van Schulden Naar Kansen zich sterk voor het bevorderen van financiële redzaamheid in Nederland. Dit begon als een initiatief van Nationale Nederlanden. In 2016 startte het programma Van Schulden naar Kansen, waarna ook Aegon zich aansloot bij het doel om armoede door probleemschulden in Nederland terug te dringen. In dit programma wordt het effect van de lokale, informele armoede- en schuldenprojecten in Nederland in kaart gebracht. Het doel was nieuwe kennis op te doen over wat wel en niet effectief is in het bevorderen van financiële zelfredzaamheid van deelnemers. Dit grootschalige en meerjarige onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam op het schuldenthema is uniek.  

lokale armoede- en schuldenprojecten

Heb je schulden en geldzorgen?

Heb je schulden, grote financiële problemen en leef je van een minimuminkomen? Check dan ik jouw gemeente welke armoede- en schuldenprojecten er zijn en neem er aan deel. Het werkt! Ook kun je de volgende berichten met oplossingen in strijd tegen de armoede lezen

Bronnen: Risk & Business, Hogeschool van Amsterdam, Trouw, VVP Online