Linda Foundation

De Linda Foundation is een initiatief van Linda de Mol en het tijdschrift Linda. Samen met zoveel mogelijk donateurs wil de stichting meer begrip en vooral positieve actie creëren voor gezinnen met kinderen in Nederland die het financieel zwaar hebben. Hiertoe stelt telt de stichting zich ten doel cadeaukaarten te geven aan gezinnen met kinderen die zich in een financieel benarde positie bevinden.

Gezinnen kunnen uitsluitend uitgenodigd worden door hulpverleners die het gezin persoonlijk kennen. Dat kunnen bijvoorbeeld schuldhulpverleners zijn, leerkrachten, huisartsen, bewindvoerders of medewerkers van sociale wijkteams.

Meer informatie

Naam: Stichting De Ruime Wind

Wat: Financiële ondersteuning

Waar: Landelijk

Voor wie: (Alleenstaande) ouders met kinderen die in financiële nood verkeren.

Website: lindafoundation.nl