Leenfonds Meppel

Bij het Leenfonds Meppel kunnen bewoners uit Meppel in een vroegtijdig stadium een kleine lening aanvragen om zo problematische schulden te voorkomen, speciaal voor personen en huishoudens die met onverwachte nota’s en rekeningen te maken krijgen die op korte termijn moeten worden betaald. Te denken valt aan hoge energienota, hoge tandarts nota, eigen risico zorgverzekering of 1 of 2 maanden huur. Het Leenfonds Meppel betaalt dan openstaande nota rechtstreeks.

Een inwoner kan de aanvraag zelf indienen, met schriftelijke overlegging van zijn maandelijkse inkomsten en uitgaven. De overeengekomen aflossingen moeten maandelijks automatisch wordt overgemaakt en de lening moet binnen maximaal 36 maanden worden afgelost

Meer informatie

Naam: Leenfonds Meppel

Wat: Financiële ondersteuning, Schulden aflossen

Waar: Meppel

Voor wie: Personen en huishoudens die met onverwachte nota’s en rekeningen te maken krijgen en die niet kunnen betalen.

Website: leenfondsmeppel.nl