Kledingbank Ureterp in Friesland

Kledingbank Ureterp is er voor minima. Mensen kunnen hier maximaal tien stuks kleding per maand afhalen. Ze moeten dan wel kunnen aantonen dat ze van een minimum moeten leven.

Meer informatie

Naam: Kledingbank Ureterp

Wat: Kleding

Waar: Dantumadeel, Smallingerland, Opsterland, Tytsjerkeradeel, Ureterp

Voor wie: Mensen die van een minimuminkomen moeten leven.

Website: kledingbankureterp.nl