Kledingbank Free Choice

De kledingbank Free Choice richt zich op mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen. Als je bent ingeschreven bij de Kinderkledingbank, de Voedselbank of als je een bewijs van bewindvoering of schuldsanering hebt, dan kom je ook in aanmerking voor de kledingbank.  

Meer informatie

Naam: Kledingbank Free Choice

Wat: Kleding

Waar: Hoorn

Voor wie: Voor mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen.

Website: hartvoorhoorn.nl/index.php/free-choice