Kinderkledingbank

De Kinderkledingbank is een voorziening voor mensen die leven van (of onder) het absolute minimum en wonen in de Agniesebuurt te Rotterdam en omstreken. De voedselbank is al jaren een bekende voorziening, maar de mensen die daar klant zijn, hebben ook vaak geen geld om kleren of schoenen voor hun kinderen te kopen.

Bij deze kinderkledingbank worden en de kleding en dergelijke gratis ter beschikking gesteld aan mensen die dat zelf niet kunnen betalen. Ouders kunnen naar de kledingbank worden doorverwezen door o.a. de sociale dienst, consultatiebureau, maatschappelijk werk, voedselbank en dergelijke. Deze ‘verwijzers’ kennen de mensen, weten van hun situatie en weten dus ook of de materialen goed terecht komen.

Meer informatie

Naam: Kinderkledingbank

Wat: Kleding

Waar: Rotterdam

Voor wie: Kinderen van ouders die zelf geen kleding betalen.

Website: inloophuisdeparaplu.nl/kinderkledingbank