K.F. Hein Stichting

De K.F. Hein Stichting heeft in 1995 het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar financiële steun bij bijzondere noden en bij studie. Het fonds steunt cliënten van maatschappelijk werk in de provincie Utrecht die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen zoals Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en bijzondere bijstand. Daarnaast steunt het fonds studenten, die studeren aan een onderwijsinstelling in de provincie Utrecht, met een tweetal soorten studiebeurzen: Beurs buitenland en Beurs tegemoetkoming studiekosten. Jaarlijks behandelt het fonds circa 400 aanvragen.

Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een professionele organisatie voor maatschappelijk werk die gevestigd is in de provincie Utrecht en waar de cliënt bij in behandeling is of door begeleid wordt.

Meer informatie

Naam: K.F. Hein Stichting

Wat: Noodhulp

Waar: Provincie Utrecht

Voor wie: Inwoners van de provincie Utrecht die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen zoals Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en bijzondere bijstand.

Website: kfhein.nlPlaats een reactie