Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen het fonds de contributie of het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen zoals voetbalkleding of dansschoenen.

Sport en cultuur is niet alleen leuk, maar is ook belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent, maak je nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen. Is er thuis te weinig geld? Dan betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie van de sportclub of het lesgeld van de cultuurlessen.

Het fonds werkte in 2020 samen met 225 gemeenten. Dat aantal groeit voortdurend. Check of jouw gemeente er al bij staat.

Meer informatie

Naam: Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wat: Contributie en lesgeld, Cultuur, Sport

Waar: Landelijk

Voor wie: Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld

Website: jeugdfondssportencultuur.nl