Jeugdfonds De Boom in Leusden

Stichting Jeugdfonds De Boom maakt voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen allerlei activiteiten mogelijk. Van een laptop voor school tot bezoeken van de peuterspeelzaal. Het fonds is bedoeld kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen.

Het Jeugdfonds vergoedt de kosten van één activiteit en de bijbehorende kosten om de activiteit te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van activiteiten die vergoed kunnen worden zijn: sporten, muziekles, lidmaatschap van een computerclub en creatieve lessen. Bijbehorende kosten die vergoed worden zijn de benodigde kleding en attributen. Eenmaal per jaar kan een vergoeding worden aangevraagd om uw kind te laten meegaan op vakantiekamp.

Meer informatie

Naam: Jeugdfonds De Boom

Wat: Contributie en lesgeld, Cultuur, Sport, Vakantie

Waar: Leusden

Voor wie: Kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen.

Website: lariks-leusden.nl/locaties/jeugdfonds-de-boom