Interkerkelijk Sociaal Fonds

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds is er voor mensen die niet zijn aangesloten bij één van de Delftse geloofsgemeenschappen en die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften. Mensen die een beroep doen op het fonds moeten woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van Delft.

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds kan in bepaalde gevallen zorgen voor het tijdelijk verstrekken van leefgeld, het betalen van identiteitsbewijzen en nachtlogies. Ook verstrekt het fonds renteloze leningen (maximaal € 750,-), geeft adviezen en bemiddelt met instanties

Meer informatie

Naam: Interkerkelijk Sociaal Fonds

Wat: Noodhulp

Waar: Delft

Voor wie: Mensen die in acute financiële nood verkeren.

Website: isfdelft.nl