Interkerkelijk Sociaal Fonds – Oldambt

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds – Oldambt (ISFO) is een noodfonds voor inwoners van Oldambt. De stichting heeft als doel het incidenteel verlenen van materiële en Immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

De meeste mensen worden door instanties of relaties doorverwezen naar het ISFO. Je kunt ook op eigen initiatief het spreekuur bezoeken. Daarvoor moet je wel een afspraak te maken.

Meer informatie

Naam: Interkerkelijk Sociaal Fonds – Oldambt

Wat: Noodhulp

Waar: Oldambt

Voor wie: Mensen die in acute financiële nood zijn geraakt en daardoor niet meer beschikken over geld voor hun primaire levensbehoeften.

Website: isf-oldambt.nl