Ik ga met honger naar bed

Ik ga met honger naar bed is een particuliere voedselbank in Apeldoorn. Het is een Facebookgroep waar mensen zich voor kunnen aanmelden als jij of je kinderen regelmatig met honger naar bed gaan. Ook kun je aanmelden als je left-overs of levensmiddelen wilt delen met anderen!

Natuurlijk is er ook de Voedselbank, maar als je daarvoor in aanmerking wilt komen, die je beneden een bepaalde inkomensgrens te zitten. Zit je daar net boven, dan kun je daar niet terecht. Voedselbank, logisch. Wie daar boven zit komt niet in aanmerking. Dit initiatief is er voor deze groep mensen.

Meer informatie

Naam: Ik ga met honger naar bed

Wat: Voedsel

Waar: Apeldoorn

Voor wie: Mensen die in armoede opgroeien.

Website: ikgamethongernaarbed.nl