Hulp bij Schoolkosten

Geld mag nooit een belemmering zijn om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Hulp bij Schoolkosten heeft de handen ineengeslagen met alle middelbare scholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en ondersteunt ouders en kinderen wanneer het thuis financieel niet meezit

Meer informatie

Naam: Hulp bij Schoolkosten

Wat: Onderwijs

Waar: Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Voor wie: Gezinnen die weinig te besteden hebben.

Website: hulpbijschoolkosten.nl