Hazewinkelfonds

Het Hazewinkelfonds is een sociaal noodfonds voor mensen in Groningen en Drenthe. Het fonds kan financiële ondersteuning bieden in de vorm van een eenmalige gift. Dat kan als er geen beroep kan worden gedaan op wettelijke regelingen of andere voorzieningen of als deze niet toereikend zijn. Mensen kunnen te maken krijgen met problemen op het gebied van inkomen en gezondheid die zonder hulp van derden niet zijn op te lossen. Soms is het dan niet mogelijk om gebruik te maken van een (overheids)regeling. In zo’n geval kan het Hazewinkelfonds mogelijk een handreiking bieden.

Alleen sociaal-maatschappelijke organisaties kunnen voor hun cliënten een aanvraag doen bij ons fonds.

Meer informatie

Naam: Hazewinkelfonds

Wat: Noodhulp

Waar: Drenthe, Provincie Groningen

Voor wie: Mensen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Website: hazewinkelfonds.nl