Haags Jongeren Talentenfonds

Het Haags Jongeren Talentenfonds richt zich op Hagenaars tot 18 jaar die door financiële omstandigheden worden belemmerd in de ontwikkeling van een bijzonder talent op het terrein van sport, kunst, cultuur of wetenschap. Het fonds richt zich op Haagse kinderen tot 18 jaar.

Er is een uitzondering voor voetbaltalenten Binnen deze sport zijn er eigen circuits waarbinnen talenten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Mocht dit aantoonbaar anders zijn dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Meer informatie

Naam: Haags Jongeren Talentenfonds

Wat: Talentontwikkeling

Waar: Den Haag

Voor wie: Kinderen tot 18 jaar.

Website: socialefondsendenhaag.nl/fondsen/jongeren-talenten-fonds