Geen geld voor de tandarts? Check mogelijke oplossingen!

Ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders heeft geen geld voor de tandarts. Ze hebben vaak een slecht gebit slecht omdat ze mondzorg eenvoudigweg niet kunnen betalen. En als je geen mondzorg krijgt, krijg je op den duur een slecht gebit. Het is echt van belang om regelmatig naar de tandarts en mondhygiënist te gaan. Maar hoe moet je dat betalen als je geen geld voor de tandarts hebt? In dit artikel is een overzicht met mogelijke oplossingen op een rijtje gezet.

Geen geld voor de tandarts?: Slecht gebit

Een slecht gebit zorgt weer voor tal van andere problemen. Problemen met je gezondheid, of kiespijn en rotte tanden bijvoorbeeld. Of bloedend tandvlees en heftige pijn. Ontstekingen in de mond kunnen ook tot andere ziektes leiden, zoals hart- en vaatziekten. En ook problemen met eten of slecht slapen als gevolg van pijn. Ook in het dagelijks leven zorgt het ook weer voor tal van moeilijkheden. Mensen schamen zich vaak voor hun slechte tanden en gaan sociaal contact uit de weg. En een slecht gebit werkt enorm in je nadeel als je vrijwilligerswerk zoekt of wilt solliciteren.

Maatschappelijke schade

Kiespijn leidt tot ziektemeldingen, tot langdurige uitval, soms zelfs tot werkloosheid. Langdurig gebruik van pijnstillers kan weer andere lichamelijke klachten veroorzaken. Radboud UMC schatte de economische gevolgschade van uitgestelde mondzorg op 3 miljard euro per jaar.

geen geld voor de tandarts

Geen geld voor de tandarts?: Check je zorgverzekering

Soms denk je geen geld voor de tandarts te hebben, maar heb je dit uiteindelijk wel. Check dus altijd je zorgverzekering. Zo zijn kinderen tot 18 jaar via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten, waaronder de jaarlijkse controle, vullingen en een wortelkanaalbehandeling. Hiervoor hoef je dus geen tandartsverzekering af te sluiten voor je kind. Volwassenen moeten de tandarts wel zelf betalen of dienen een aanvullende verzekering af te sluiten die (deels) de kosten dekt. Maar die is vaak onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Slechts in sommige gevallen worden tandartskosten wel vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld bij zeer ernstige problemen aan de tanden of kaken waarvoor bijzondere tandheelkundige zorg nodig is. Of voor bijzondere tandheelkundige zorg die echt noodzakelijk is om te zorgen dat je gebit niet verder achteruitgaat.

Op de site van de Consumentenbond staat uitgebreid beschreven of je en tandartsverzekering echt nodig hebt en wat er vergoed wordt.

Soms helpt de gemeente

Moet er flink wat gedaan worden aan je gebit en wordt dit niet vergoed, ga dan langs bij de gemeente waar je woont. De gemeente kan je in sommige gevallen helpen via een bepaalde regeling. Meestal gaat het dan om een regeling als bijzondere bijstand, minimaregeling of Regeling Meedoen genoemd. Zo kun je bijvoorbeeld een kunstgebit krijgen. Ze kunnen bij de gemeente worden aangevraagd of bijvoorbeeld bij een sociaal wijkteam.

Collectieve zorgverzekering

Daarnaast bieden diverse gemeenten een collectieve zorgverzekering aan voor mensen met een laag inkomen. Gekoppeld daaraan kan een aanvullende verzekering worden afgesloten die ook de kosten van de tandarts dekt. Op de website gezondverzekerd.nl is het mogelijk het aanbod van alle gemeenten op te zoeken.

Check je zorgverzekering

Soms denk je geen geld voor de tandarts te hebben, maar heb je dit uiteindelijk wel. Check dus altijd je zorgverzekering. Zo zijn kinderen tot 18 jaar via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten, waaronder de jaarlijkse controle, vullingen en een wortelkanaalbehandeling. Hiervoor hoef je dus geen tandartsverzekering af te sluiten voor je kind. Volwassenen moeten de tandarts wel zelf betalen of dienen een aanvullende verzekering af te sluiten die (deels) de kosten dekt. Maar die is vaak onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen. Slechts in sommige gevallen worden tandartskosten wel vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld bij zeer ernstige problemen aan de tanden of kaken waarvoor bijzondere tandheelkundige zorg nodig is. Of voor bijzondere tandheelkundige zorg die echt noodzakelijk is om te zorgen dat je gebit niet verder achteruitgaat.

Op de site van de Consumentenbond staat uitgebreid beschreven of je en tandartsverzekering echt nodig hebt en wat er vergoed wordt.

Hulp van een noodfonds

Geeft jouw gemeente geen bijzondere bijstand? Dan kun je mogelijk een beroep doen op noodfonds aanvragen waar via erkende hulpverleningsinstanties een bijdrage kan worden aangevraagd in de tandarts- of andere mondzorgkosten. Het gaat dan om een eenmalige vergoeding end e hoogte ervan is afhankelijk van de financiële behoefte van de hulpbehoevende. Dergelijke fondsen zijn bedoeld voor mensen met financiële en mogelijk sociale problemen waar geen alternatieve middelen meer voor beschikbaar zijn. De noodfondsen kunnen niet door particulieren worden aangevraagd. De aanvraag moet worden ingediend door een medewerker van (erkende) hulpverlenende organisaties, zoals een huisarts of een maatschappelijk werker.

noodfonds

Bijna iedere regio in Nederland, heeft zo’n noodfonds en het overkoepelende orgaan is Stichting Urgente Noden Nederland (SUN). SUN werkt soms samen met een lokale tandarts. Check op deze site waar SUN actief is. Is er geen SUN noodfonds in jouw gemeente? Ga dan op zoek naar een andere stichting of ontwikkelingsorganisatie die noodhulp biedt. Hieronder hebben we de meest bekende op een rijtje gezet.

Stichting Mondzorg

Stichting Mondzorg is een christelijke organisatie die mondzorg verleent aan aan dementerende ouderen en psychiatrische patiënten die in een GGZ-instelling verblijven. Dit zijn mensen die zelf niet goed voor hun mond en gebit kunnen zorgen. Ook biedt de stichting samen met kerken en maatschappelijke organisaties gratis mondzorg aan, aan bijvoorbeeld mensen die bij het Leger des Heils verblijven of contact hebben met een sociaalteam.

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld gaat elke maand met de mobiele straattandarts op pad. Iedere keer trekt de mondzorgcaravaan weer door een andere provincie. Daar voeren tandartsen gratis noodbehandelingen uit aan vooraf geselecteerde patiënten. Dit zijn vaak mensen met schulden, ongedocumenteerden en/of migranten. Dokters van de Wereld werkt daarvoor samen met lokale partnerorganisaties zoals de schuldhulpverlening en het maatschappelijk werk.

Dokters van de Wereld wil bovendien dat mondzorg terugkomt in het basispakket van de zorgverzekering. Daarmee voorkom je volgens de organisatie dat eenvoudige tandproblemen uitgroeien tot complexe gezondheidsschade.

Gratis behandeling door studenten Mondzorgkunde en Tandheelkunde

Geen geld voor de tandarts? Je kunt een behandeling krijgen van studenten Mondzorgkunde en Tandheelkunde uit het HBO en universiteit. Deze studenten helpen mensen tegen een sterk gereduceerd tarief of soms zelfs gratis. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van studenten tandheelkunde die behandelingen uitvoeren.

  • In Groningen kun je gratis naar de tandarts. Studenten van de opleiding Tandheelkunde en Mondzorgkunde voeren gratis controles uit, geven advies en schieten met plezier wat röntgenfoto’s. Je kunt je hier aanmelden als patiënt.
  • Ook in Utrecht kun je gratis naar de tandarts. Dat kan bij de HU Klinieken. Dit is een onderdeel van de gezondheidszorg opleidingen van Hogeschool Utrecht.
  • Bij Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam kun je een zeer goedkope tandartsbehandeling krijgen. Je krijgt dezelfde zorg als bij een reguliere tandartspraktijk. Behandelingen duren langer, maar daar staat tegenover dat de studenten Tandheelkunde echt de tijd voor je . En dat tegen een sterk gereduceerd tarief.

Bronnen: Alles over het gebit, Een Vandaag, Groen Links, Max Meldpunt

1 gedachte over “Geen geld voor de tandarts? Check mogelijke oplossingen!”

Plaats een reactie