FondsDBL

Stichting FondsDBL verleent hulp aan personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben. Ook verstrekt de stichting bijdragen aan instellingen welke het verlenen van hulp aan dergelijke personen en gezinnen ten doel hebben of mede ten doel hebben.

De hulp wordt geboden aan minder vermogenden, zoals ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, psychiatrische patiënten, jongeren tot 23 jaar, alleenstaande ouders, vluchtelingen (met verblijfsvergunning of kans daarop), allochtonen, dak- en thuislozen, werklozen, (ex)gedetineerden, verslaafden en vrijwilligersorganisaties die deze doelgroepen ondersteunen.

De stichting geeft hulp voor basale levensbehoeften, sociale integratie en activering en arbeid en opleiding. De nadruk bij de geboden hulp wordt gelegd op het bevorderen van zelfredzaamheid in plaats van het verlenen van langdurige ondersteuning.

Meer informatie

Naam: Stichting FondsDBL

Wat: Noodhulp

Waar: Landelijk

Voor wie: Voor minder vermogenden en de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Website: fondsdbl.nl