Fonds van Stein

Het Fonds van Stein is een particuliere stichting die financiële hulp kan geven aan inwoners van de gemeente Reeuwijk in een acute noodsituatie. Om voor een uitkering uit het fonds in aanmerking te komen, is je noodsituatie van dien aard dat je geen of niet genoeg ondersteuning kunt krijgen uit andere overheidsregelingen. De bijdrage kan zijn voor, bijvoorbeeld:

• dringende medische of verzorgingskosten (eigen bijdrage AWBZ, WMO e.d.)
• bijkomende kosten bij schuldbemiddeling of -sanering
• reis- en schoolkosten van schoolgaande kinderen
• kosten ter voorkoming van huisuitzetting.

Meer informatie

Naam: Fonds van Stein

Wat: Noodhulp

Waar: Reeuwijk

Voor wie: Inwoners van Reeuwijk die in een acute noodsituatie zitten.

Website: fondsvanstein.nl