Fonds Kind & Handicap

Fonds Kind & Handicap zet zich in voor kinderen en jongeren tot 25 jaar met een handicap of chronische ziekte. Doel is dat kinderen met een beperking gewoon mee te kunnen laten doen in de maatschappij, zich optimaal kunne ontwikkelen en hun dromen waar kunnen maken.

Je kunt als ouder of verzorger bij Fonds Kind & Handicap een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor aangepaste vervoer en leer- en hulpmiddelen. Instellingen, scholen en organisaties kunnen aanvragen doen voor projecten hebben ten behoeve van gehandicapte en chronisch zieke kinderen.

Meer informatie

Naam: Fonds Kind & Handicap

Wat: Onderwijs

Waar: Landelijk

Voor wie: Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar waarbij sprake is van een handicap of chronische ziekte, die elders buiten de regels voor ondersteuning vallen.

Website: fondskindenhandicap.nlPlaats een reactie