Fonds Bijzondere Noden Enschede

Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor mensen zijn die tussen wal en schip vallen. Mensen die – om wat voor oorzaak dan ook – de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Die geen beroep (meer) kunnen doen op bijvoorbeeld de Participatie Wet, Bijzondere Bijstand of enige andere wettelijke regeling.. Want ondanks het feit dat armoede in een land als Nederland niet voor zou mogen komen, is de praktijk helaas vaak anders. Deze mensen mogen wij dan niet in de kou laten staan.

Aanvragen voor het fonds worden alleen in behandeling genomen die ten behoeve van de doelgroep worden ingediend door professionele hulpverleners.

Meer informatie

Naam: Fonds Bijzondere Noden Enschede

Wat: Noodhulp

Waar: Enschede

Voor wie: Personen die in schrijnende omstandigheden verkeren, indien en voor zover er geen beroep kan worden gedaan op de Participatie Wet, Bijzondere Bijstand of enige andere wettelijke regeling.

Website: fbne.nl