Fonds Bijzondere Noden Almere

Het Fonds Bijzondere Noden Almere verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. De hulpverlener van degene die hulp nodig heeft, kan een verzoek bij het fonds indienen. Richtbedrag daarbij is gemiddeld €450,-.

Meer informatie

Naam: Fonds Bijzondere Noden Almere

Wat: Noodfonds

Waar: Almere

Voor wie: Inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren.

Website: bijzonderenodenalmere.nl