Dullertsstichting

De Dullertsstichting helpt inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben. Mensen voor wie aanvullende hulp min of meer noodzakelijk is om mee te kunnen draaien in de samenleving. Denk aan ouderen die hun kapotte wasmachine of koelkast niet kunnen vervangen, gezinnen die hun versleten matrassen of bedden niet kunnen vernieuwen, kinderen die een schoolkamp dreigen mis te lopen of moeders die geen uitzet voor hun op komst zijnde baby kunnen kopen.
Met een gift hopen wij die mensen een steuntje in de rug te bieden en hun sociale of maatschappelijke mogelijkheden te vergroten. Deze hulp bieden wij aan zowel particulieren als instellingen.

Meer informatie

Naam: Dullertsstichting

Wat: Financiële steun

Waar: Arnhem

Voor wie: Inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben.

Website: dullertsstichting.nl