Dekkers-Fonds

Het Dekkers-Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien, dat mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Dekkers-Fonds bijdragen voor individuele noden.

Aanvragen voor individuele noodhulp moeten worden ingediend via een erkende hulpverleningsinstantie die de urgentie van de aanvraag kan bevestigen.

Meer informatie

Naam: Dekkers-Fonds

Wat: Noodhulp

Waar: Landelijk

Voor wie: Voor mensen die in individuele financiële nood verkeren en waarin niet op een andere manier wordt voorzien.

Website: dekkersfonds.nl