De vrijwillige ouderbijdrage is écht vrijwillig

De vrijwillige ouderbijdrage die scholen vragen is sinds dit schooljaar echt vrijwillig. Ouders zijn dus niet verplicht om deze bijdrage te betalen, maar lang niet alle scholen maken dat duidelijk.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage die ouders aan de school van kinderen betalen. Die ouderbijdrage is belangrijk voor scholen omdat met financiering vanuit het Rijk alleen het reguliere lesprogramma betaald wordt. Met behulp van de ouderbijdrage kunnen bijlessen, excursies en laptops worden betaald. Sinds 1 augustus 2021 is die bijdrage vrijwillig en als ouders deze bijdrage niet betalen mogen leerlingen toch niet worden uitgesloten van extra activiteiten. Daarnaast moet de school een alternatief kunnen bieden voor noodzakelijke laptops of tablets.

Hoogte van de bijdrage

De hoogte van de bijdrage is op iedere school anders. Sommige blijkt dat sommige scholen vragen jaarlijks een bijdrage van €200,- en er zijn scholen vragen die helemaal geen bijdrage aan ouders vragen. Ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, hoeven nooit een reden op te geven en hoeven ook geen inzicht te geven in hun financiële situatie.

vrijwillige ouderbijdrage

Wettelijk verplicht

Scholen zijn wettelijk verplicht om in de schoolgids duidelijk te maken dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Daarnaast moeten ze ook melden hoe hoog de ouderbijdrage is. Bovendien mogen kinderen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten als de ouderbijdrage niet betaald is.

Wet vrijwillige ouderbijdrage

Sinds 1 augustus 2021 is de ouderbijdrage dus echt vrijwillig. Dit is te danken een Tweede Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Door deze wet kunnen scholen leerlingen niet meer van extra activiteiten uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Iedere leerling kan gebruikmaken van extra activiteiten, los van de vraag of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Dit geldt ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma. Bekijk hieronder de video waarin Lisa Westerveld uitlegt waarom ze de wet zo belangrijk vindt.

Vrijwillige ouderbijdrage, blijkt toch niet zo vrijwillig

Toch blijkt dat veel scholen zich niet houden aan de nieuwe wet. Zo wordt de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vaak niet in de schoolgids. Ook wordt er verwezen naar een kwijtscheldingsregeling. Maar door dat te doen wekt de school de suggestie dat kinderen kunnen worden uitgesloten als er niet wordt betaald. Overigens kan een vrijwillige ouderbijdrage niet worden kwijtgescholden. Als een collectant voor de deur staat hoef je ook geen kwijtschelding aan te vragen.

Onwetendheid

Ook zijn veel ouders niet op de hoogte zijn van het feit dat de wet is aangepast en dat kinderen wel mogen worden uitgesloten als de bijdrage niet is betaald. Ook ervaren de ouders de ouderbijdrage niet als vrijwillig en scholen zijn daar niet duidelijk over. In de video van tv-programma Kassa met organisatie wordt dit nog eens duidelijk.

Stichting Leergeld

Er zijn scholen die ouders doorverwijzen naar Stichting Leergeld. In het verleden hielp Leergeld ouders die de ouderbijdrage niet konden betalen. Maar de wet is aangepast en er staat duidelijk in dat uitsluiting niet meer mag. Daarom heeft Stichting Leergeld besloten niet meer bij te springen. Ouders die Leergeld vragen om de ouderbijdrage te betalen, worden geïnformeerd over de gewijzigde wet en met die kennis teruggestuurd naar hun school.

Onderwijs en studiefondsen

De herziene wet is natuurlijk een goede stap in de strijd tegen de armoede onder schoolgaande kinderen. Er zijn meer initiatieven waardoor kinderen gewoon kunnen meedoen aan sport, cultuur of extra middelen kunnen aanschaffen om hun huiswerk te doen. Op Berooid.nl is een groot aantal van die initiatieven verzameld. Bekijk bijvoorbeeld fondsen die helpen om kinderen zo goed mogelijk te laten meedoen aan onderwijs en check ook deze studiefondsen.

Bronnen: NRC, Onderwijsconsument, Ouders en Onderwijs, Rijksoverheid