De Vitus Stichting

De Vitus Stichting kan eenmalige of kortlopende financiële steun verlenen aan personen, gezinnen, gemeenschappen en zorginstellingen. Het bestuur beslist over de aanvragen op grond van gangbare maatschappelijke opvattingen over algemeen nut en over wat verstandig en rechtvaardig is.

Financiële steun voor personen en gezinnen kan alleen worden aangevraagd door een zogenaamd raadspersoon, zoals een huisarts, een pastor, een hulp- of zorgverlener die een professioneel contact onderhoudt met degene(n) voor wie de steun bedoeld is. Maatschappelijke instellingen en levensbeschouwelijke gemeenschappen kunnen wel zelf aanvragen indienen.

Meer informatie

Naam: De Vitus Stichting

Wat: Financiële ondersteuning

Waar: Friesland

Voor wie: Steunbehoevende personen en organisaties.

Website: vitusstichting.nl