De Verhuisfamilie

De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een verhuizing uit te voeren of te regelen.

Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis, zeker wanneer mensen door omstandigheden gedwongen zijn om te verhuizen. Wanneer er te weinig financiële middelen zijn, of mensen geen sociaal netwerk hebben, kan dit helemaal een onmogelijke opgave zijn.

De Verhuisfamilie helpt arme en eenzame mensen in die situatie, met medewerking van de vrijwilligers van stichting Present en de gecertificeerde Erkende Verhuizers.

Meer informatie

Naam: De Verhuisfamilie

Wat: Praktische hulp

Waar: Landelijk

Voor wie: Mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een verhuizing uit te voeren of te regelen.

Website: verhuisfamilie.nl