Christine Stichting

De Christine Stichting kan een financieel steuntje in de rug geven aan vrouwen zonder partner. De stichting richt zich op vrouwen zonder vaste partner, met of zonder kinderen, en weduwen met of zonder kinderen. De stichting kan een bescheiden tijdelijke of eenmalige uitkering geven. De doelstelling draagt een emancipatorisch karakter. De stichting ondersteunt met name vrouwen die ernaar streven zelfstandig in hun onderhoud te voorzien en zich daartoe door studie willen bij- of omscholen maar het beoogde studiegeld daarvoor niet (geheel) uit eigen middelen kunnen opbrengen.

Meer informatie

Naam: Christine Stichting

Wat: Financiële steun, Studie

Waar: Landelijk

Voor wie: Vrouwen zonder partner.

Website: christinestichting.nl