Christelijk Noodfonds Apeldoorn

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn wil bijdragen aan de structurele verbetering van de leefomstandigheden van inwoners van Apeldoorn.

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn verstrekt giften en leningen. De giften bestaan uit een financiële donatie, goederen of een combinatie hiervan.

Meer informatie

Naam: Christelijk Noodfonds Apeldoorn

Wat: Goederen, Noodfonds

Waar: Apeldoorn

Voor wie: Minima in Apeldoorn.

Website: cnap-apeldoorn.nl