Burger en Nieuwe Weeshuis

Het Burger en Nieuwe Weeshuis helpt jeugd en jongeren van 25 jaar of jonger. De stichting streeft er vooral naar om deze groep een goede basis mee te geven voor hun verdere leven en vindt dat zij de kans moeten krijgen zich op een positieve manier te ontwikkelen. Helaas lukt dat niet altijd, omdat daarvoor de middelen ontbreken. De stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis probeert dan te helpen door financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat jeugd en jongeren toch de kans krijgen zich te ontplooien. Te denken valt bijvoorbeeld aan financiële ondersteuning voor het inrichten van een kamer of de aanschaf van leermiddelen.

De stichting geeft zowel steun aan individuen als aan organisaties.

Meer informatie

Naam: Burger en Nieuwe Weeshuis

Wat: Financiële ondersteuning

Waar: Arnhem, Duiven, Huissen, Renkum, Rheden, Rozendaal en Westervoort

Voor wie: Jeugd en jongeren van 25 jaar of jonger.

Website: burgerennieuweweeshuisarnhem.nl