Broodexpress

De Broodexpress is actief in het stadsdeel Escamp in Den Haag. De Broodexpress wil verschillende problemen in het stadsdeel aanpakken door met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een voertuig diverse vormen van dienstverlening te bieden:

  • Het rattenprobleem in Escamp bestrijden door oud brood op te halen en een nieuwe bestemming te geven
  • Bijgeplaatst grofvuil verwijderen en naar de stort brengen
  • Bewoners met een kleine beurs ondersteunen met het verhuizen van spullen
  • Huisraad en kleding inzamelen en ter beschikking stellen aan mensen met een kleine beurs of mensen met problemen

Meer informatie

Naam: Broodexpress

Wat: Huisraad, Kleding, Vervoer

Waar: Den Haag

Voor wie: Bewoners met een kleine beurs.

Website: broodexpres.nl