Bluyssen Fonds

Het Bluyssen Fonds biedt financiële hulp aan individuele gehandicapten voor een harmonisch samenleven met de omgeving of de sociale ontwikkeling van het individu.

Mensen met een beperking hebben recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen, net als ieder ander. Veel mensen met een beperking lopen tegen drempels aan waardoor zij niet kunnen participeren. Zij zijn financieel kwetsbaar. Het Bluyssen Fonds kan hulp bieden vanuit haar eigen Christelijke identiteit. Dat kan hulp zijn in materiële zin, maar ook alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Meer informatie

Naam: Bluyssen Fonds

Wat: Noodhulp

Waar: Landelijk

Voor wie: Mensen met een beperking.

Website: bluyssenfonds.nl


Plaats een reactie