Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland

Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp.

Soms ontstaat in de privésituatie een acuut financieel probleem dat onoplosbaar lijkt. Soms zien mensen ondanks alle inspanningen geen uitweg meer uit een structureel tekort. Zeker als men op bijstandsniveau leeft.

Bewoners van Zuid-Kennemerland kunnen zelf, zonder tussenkomst van instanties, een aanvraag indienen als dit probleem met een eenmalige financiële bijdrage kan worden opgelost .

Meer informatie

Naam: Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland

Wat: Noodhulp

Waar: Zuid-Kennemerland

Voor wie: Voor mensen die langdurig op het bestaansminimum leven

Website: bijzonderehulp.nl