Ankie Mensink Fonds

Het Ankie Mensink Fonds heeft als doel om sociale uitsluiting te voorkomen. In noodsituaties verleent het fonds financiële steun aan mensen uit Nijmegen en omgeving. Het gaat meestal om betrekkelijk kleine bedragen, met name waar andere voorzieningen ontbreken.

Daarnaast ondersteunt het fonds activiteiten en projecten die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.

Meer informatie

Naam: Ankie Mensink Fonds

Wat: Noodhulp

Waar: Nijmgen

Voor wie: Mensen met financiële problemen .

Website: ankiemensinkfonds.nl