Stichting Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziekstudenten

AFVOMS verschaft subsidies aan jonge en getalenteerde muziekstudenten die in Nederland hun opleiding volgen aan een conservatorium. De stichting helpt bijvoorbeeld bij de aanschaf van muziekinstrumenten of anderszins bij materiaal benodigd voor de studie. Onze donaties variëren van €250,- tot €1500,- per student. Vaak werkt AFVOMS samen met andere fondsen om de student verder te helpen.

De stichting is er voor getalenteerde studenten die over onvoldoende financiële middelen beschikken om zich verder te ontwikkelen.

Meer informatie

Naam: AFVOMS – Stichting Algemeen Fonds voor Onbemiddelde Muziekstudenten

Wat: Financiële hulp, Studie

Waar: Landelijk

Voor wie: Getalenteerde conservatorium studenten tot en met 29 naar die over onvoldoende financiële middelen beschikken om zich verder te ontwikkelen.

Website: afvoms.nl