ISCC Alkmaar

ISCC Alkmaar is een noodfonds voor concrete hulp aan Alkmaarders. het fonds is bedoeld voor Alkmaarders tussen de wal en het schip te vallen en behoefte aan concrete financiële ondersteuning. Het ISCC geeft hulp daar, waar de nood hoog is en er concreet aan een oplossing gewerkt kan worden. De noodvraag is bedoeld voor inwoners van de stad Alkmaar, ongeacht geloofsovertuiging.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan via bijvoorbeeld maatschappelijk werk, andere maatschappelijke organisaties of bewindvoering.

De letters I.S.C.C. staan voor Interparochieel, Sociaal en Charitatief Centrum.

Meer informatie

Naam: ISCC Alkmaar

Wat: Noodhulp

Waar: Alkmaar

Voor wie: Alkmaarders tussen de wal en het schip te vallen.

Website: iscc-alkmaar.nl